Jak najít zaměstnance


Informace - podtitulek


Co sledovat na pohovoru

Pracovní pohovor je klíčovým okamžikem při hledání zaměstnanců. Je často jedinou chvílí, kdy může zaměstnavatel získat veškeré informace o kandidátovi, které mu umožní finálně rozhodnout, zda mu nabízenou pozici svěří či nikoli. Pozornost by při této příležitosti měla být maximálně koncentrovaná zejména na projevy, které nejsou patrné z předchozí písemné nebo hlasové komunikace.

Obsahově bude předmětem pohovoru především prověřování a upřesňování informací z životopisu. Avšak mimo ně dává tento okamžik personalistovi i řadu dalších informací, které rozhodně mají velkou váhu a jsou pro zaměstnavatele nové. Na co konkrétně se tedy zaměřit?

První dojem a jak jej posoudit profesionálně

Na první dojem pozor – může být zkreslený přípravou. Uchazeči jsou zpravidla velmi dobře seznámeni s efektem prvního dojmu. Snaží se proto o vyvolání co nejpozitivnějšího výsledku. Pro zaměstnavatele je proto vhodné umět vidět v tomto směru pod povrch – vytřídit naučená gesta a sdělení od těch přirozených, mnohem více vypovídajících.

Základ prvního dojmu se vytváří zejména komunikací neverbální. Ta zahrnuje mnohé – vzhled, výraz tváře, oční kontakt, postoj. I ty však jde nacvičit nebo připravit (i když je to složitější než u verbální komunikace) a ztrácí se tím pak do určité míry vypovídací schopnost. Dojem z neverbální komunikace uchazeče si proto raději, pokud možno, rozložte co nejvíce do celého průběhu pohovoru.

Vzhledem k přípravě uchazečů na efekt prvního dojmu, tento první okamžik a jeho vyhodnocení tedy posuzujte, ale zároveň nepřeceňujte. A to v pozitivním i negativním případě. Nenechte se zmást silným efektem prvního dojmu a neodsuzujte ihned kandidáta, který nezapůsobí okamžitě kladným dojmem. U silného kladného efektu zase připusťte možnost zacílení uchazeče na tento okamžik a o to více se koncentrujte i na zbytek pohovoru, zda budete mít dojem obdobný.

Vzhled

Vzhled je určován mnoha jednotlivými ukazateli. Patří mezi ně účes a celková úprava vlasů, oblečení, obuv, manikúra a u žen i líčení. Vlasy musí být umyté a pečlivě zastřižené. Ženy by si měly na pohovor dlouhé vlasy svázat nebo vyčesat nahoru.

U mužů je očekáván oblek, pro některé pozice však postačí i košile bez saka. Pokud si vezmou kravatu, sledujte, zda ji vhodně sladili se zbytkem oblečení. U mužů je také zpravidla poznat, zda oblek jsou zvyklí nosit nebo jej mají na sobě jen výjimečně. Ženy mohou mít kostým – kalhotový nebo se sukní, možné jsou i šaty.

Co je uvedené výše, lze považovat za vhodné oblečení na pohovor a zvládnutí této přípravy lze vyhodnotit. Zároveň volba oblečení a jeho sladění ukazuje i na estetické cítění a dokresluje tak společenské dovednosti uchazeče o zaměstnání a jeho schopnost působit na okolí.

Pozdrav

Kromě pozdravu by mělo zaznít jméno uchazeče. Pozdrav a jméno má být doprovázeno pevným stiskem ruky. Sledujte, zda se uchazeč usmívá a udržuje oční kontakt.

Small talk

Vhodným začátkem pohovoru je small talk – nezávazná krátká konverzace. Pomáhá odbourat přílišnou nervozitu uchazeče, navíc je příjemným úvodem celého pohovoru. Obdobné příležitosti se opakují v práci několikrát denně, a proto je vhodné vnímat uchazeče i z této perspektivy.

Témata jsou nasnadě – můžete se zeptat, jakou měl cestu nebo zda bylo snadné Vaši firmu najít. Díky tomuto krátkému rozhovoru si ověříte i pohotovost kandidáta a jeho konverzační zdatnost.

Řeč těla

Z řeči těla lze odvodit mnohé, co může být pro hovor zásadní. Zejména to jsou sebejistota a zda Vám kandidát v některých svých sdělení nelže. Co může značit problém a být signálem, že u tématu je vhodné zůstat a zjistit více:

• Sledujte, zda uchazeč sedí klidně, tedy jestli nezabírá pouze okraj židle. Opačným extrémem je však doslova rozvalení se v křesle, které působí příliš uvolněně a příliš sebejistě.

• Důležitý je oční kontakt, který by měl být přiměřený, tedy ani málo, ani moc.

• Zajímavé je sledovat i gesta, případně to, zda si kandidát hraje s vlasy nebo s nehty – to opět vypovídá o jeho nervozitě.

Z řeči těla by měl být zřejmý i pozitivní postoj k pracovní příležitosti. Opět může být upřímnější a vypovídat mnohem více než verbální vyjádření. Ideální je, když z uchazeče vyzařuje alespoň špetka nadšení pro danou pozici. Neměl by být letargický nebo sklíčený.

Postřehy z pohovoru při samotném výběru kandidátů

Zaměřte se na výše uvedené dojmy a ve zkratce si je poznamenávejte třeba na okraj životopisu kandidáta. Po setkání s několika kandidáty (a zejména v momentě výběru) Vám přijde vhod si i tyto informace oživit. Určitě věnujte dostatečnou pozornost vzhledu kandidáta, jeho oblečení a celkové úpravě. K poznatkům můžete připojit i to, jak proběhl pozdrav a úvodní konverzace. A obrázek o uchazeči Vám pak dokonale dokreslí řeč těla, kterou nenápadně sledujte po celou dobu Vašeho setkání.